Insight in systems.
Decisive in approach.
ubeon
Coaching session
You will re-learn how to read by using your eyes and brain in a different way. Read faster and more efficient!
om 09:30
Using system-thinking, you gain insight into the complex interrelationships and dynamics in your organization, sectors and markets.
om 09:00
Coaching session
Guide and mentoring program for talent development.
om 09:00
Blended learning training
Learn to use advanced systemic principles and techniques to drive an organizational or team culture in a desired direction.
om 09:30
Learn how to contribute constructively to your organisation and your home environment with this workshop 'from cooperation to collaboration'.
om 09:30
Live training
Learn how to get people to learn, collaborate and co-create optimally using specific facilitation techniques
om 09:30
Bob Cornelis - Tuesday, 14 September, 2021
Dit voorjaar gaf ik i.s.m. VLAIO enkele workshops in scholen om 11- tot 14-jarigen te laten proeven van ondernemerschap. Artificial Intelligence, Internet of Things, supply chain: het zijn zeker voor kinderen abstracte begrippen, maar daarom niet minder boeiend. Het doel? Hen warm maken voor een STEM-richting.…
Stephan Vanhaverbeke - Monday, 6 September, 2021
Nu de coronahoest voor velen onder ons iets is uit het verleden zien we dat mensen terug naar kantoor trekken om te werken en… om te vergaderen. Er bestaan diverse soorten vergaderingen: informatiemeetings, presentaties, brainstormsessies, kennismakingen, evaluatievergaderingen, overleg enz. We hebben de gewoonte om…
Stefaan Vandooren - Wednesday, 1 September, 2021
In een vorige blog artikel hadden we het over “Wat is voorraadplanning?” Bij voorraadplanning gaan we op heel regelmatige basis na hoe de huidige en geplande voorraadsituaties evolueren ten opzichte van de verwachte niveaus. Eén van de belangrijkste factoren voor deze planning is de verwachte “vraag” of “behoefte”…
Stephan Vanhaverbeke - Wednesday, 30 June, 2021
Krijg inzicht in de skills for the future De arbeidsmarkt davert onder een veelheid van veranderingen. Zowel de vorm als de inhoud van het concept ‘werk’ krijgt een hele nieuwe betekenis. Digitale innovatie en vooruitgang in de bio-technologie zorgen er voor dat onze jobinhoud én de werkplek anders wordt ingericht.…